My Soundspace går in i nästa fas

En uppdatering om vårt forskningsprojekt

Forskningen i My Soundspace har den senaste tiden fokuserats på att ta fram ljud som inte märks. En intressant uppgift, framför allt då det är duktiga yrkesverksamma ljuddesigners som fått uppdraget. Hur låter egentligen ett ljud som ska hjälpa människan att koncentrera sig, utan att för den delen vara något som man aktivt lyssnar på?

En workshop genomfördes på Konstfack i Stockholm, där deltagarna presenterade och diskuterade ljud som de jobbat med i 7 veckor. Totalt deltog 10 ljuddesigners. De hade fått i uppgift att komponera ljud utifrån ett antal fördefinierade parametrar. Ljuden utvärderades först av en huvudopponent som sedan öppnade upp för resten av gruppen att samtala och utvärdera huruvida kompositionen uppfyllde de satta parametrarna.

Forskningsprojektet går nu in i en ny fas

Nästa steg i forskningen är att genomföra liknande workshops med interaktionsdesigners och musiker. Utfallet och materialet från dessa workshops sammanfattas sedan i en vetenskaplig artikel som Martin ska skriva. Vad hände och hur fungerar det kopplat till vår designidé?

Bli en aktiv del av forskningsprojektet

Nu har ni möjlighet att få vara en aktiv del i ett forskningsprojekt som kan lösa en av kontorets största utmaningar. Ljudmiljön!

I jakten på ökat samarbete skapas fler och fler öppna planlösningar. Dessa öppna planlösningar leder till ett ökat behov av miljöer för att utföra eget fokuserat arbete, samtidigt som man vill vara en del av gruppen och uttnyttja möjligheten till kunskapsdelning. En ekvation som är svår, om inte omöjlig, att lösa på samma fysiska plats. Edsbyn Senab ser en möjlig lösning på detta problem, vårt forskningsprojekt My Soundspace.

Hittills i projektet har vi i mindre skala genomfört användarcentrerade studier i kontorsmiljöer. Vi har utvecklat och testat prototyper som genererat en lokal och individanpassad ljudmiljö. Våra studier har hittills visat gott resultat.

Investera i en My Soundspace-produkt

Vi vill nu ta forskningen till nästa nivå, dels för att utöka våra användartester för att samla mer data och dels kunna testa och utvärdera olika ljud och användarupplevelser.

Genom att investera i en My Soundspace-produkt så tar ni en aktiv roll i forskningen. Eftersom det fortfarande är ett aktivt forskningsprojekt kan vi bara släppa ett antal produkter och platser i projektet. Anmäl därför ert intresse så snart ni kan.

Lanseringen sker på Stockholm Furniture & Light Fair den 5: e februari 2019.

Har ni inte möjlighet att besöka mässan, anmäl ert intresse här: marknadskomm@edsbyn.com

//Johan Selberg
Chef Strategisk Affärsutveckling

 

An arrow pointing upwards