Re-Think Work

Hur ser nästa generations arbetsplats ut? Det är frågan vi ställde oss och våra besökare under Stockholm Furniture & Light Fair 2020. Vi vill under det kommande året få människor att stanna upp, ställa frågor och våga lyssna. Konceptet #rethinkwork är startskottet för en grundlig och ärlig analys av människan på arbetsplatsen.

– Edsbyn har funnits i 120 år, hemligheten med vår framgång är förmågan till förändring. Målet med #rethinkwork är att hitta nya lösningar för en funktionell och trivsam arbetsplats även i framtiden, säger Bengt Gunnarsson, VD på Edsbyn.

Digitaliseringens framväxt har under de senaste åren bidragit till att behovet av fysiska miljöer förändrats, inte minst på arbetsplatsen. Edsbyn har därför valt att undersöka vad den nya generationen efterfrågar, och baserat på det ta fram möbler som uppfyller dessa nya krav. Det första steget presenterades under Stockholm Furniture & Light Fair där Edsbyn tagit fram en monter tillsammans med Superlab och formgivaren Jens Fager. I montern gjordes en studie att i realtid för att samla in mer information och få en större förståelse för behoven kring just framtidens arbetsplatser.

Ambitionen med årets monter var att erbjuda en oväntad och inspirerande upplevelse som uppmanar till diskussion.

Vill du ta del av våra samtal, analyser och data – Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

An arrow pointing upwards