Frågor & Svar

My Soundspace är ett forskningsprojekt av Industridoktorand Martin Ljungdahl Eriksson och Edsbyn. Vi ställer oss frågan –  ”Kan man addera ljud för att minska stress och öka koncentrationsmöjligheterna på arbetsplatsen?”

Kan lösningen vara en personifierad dynamisk ljudmiljö som skapar osynliga rum i rummet?

Ta del av frågor och svar från vår Live Chat här:

Just nu letar vi efter kontor att testa utvecklingen av Sound Bubble. Vårt mål är att utvecklingen ska ske utefter användarnas behov. Det innebär att vi kommer testa möjligheten att låta den egna kroppen styra ljudmiljön i ljudbubblan.

Jo, vi tänker också att folk ska kunna använda appen i en mer utvecklad form och på så sätt låta den egna preferensen styra ljudmiljön tillsammans med kroppens värden. Det innebär också att vi kommer att ge användaren möjligheten att ta del av sin egen data. Alltså möjligheten att få en överblick av sina egna kroppsvärden och stressnivåer.

Som vår prototyp ser ut nu testar vi att använda armband för att mäta.

I ett första skede kommer det vara implementerat i möbler, men vi undersöker möjligheten att skapa ett fristående system.

Ljudbubblan bygger på ett tidigare forskningsprojekt som pågick i 2,5 år.

Det skulle innebära att jag skulle kunna få möjligheten att vara där på plats under en tid, intervjua er och observera hur användandet går till. Vi vill att våra deltagare jobbar som vanligt med sina arbetsuppgifter medan de befinner sig i ljudbubblan.

Vi kommer att göra de första pilotstudierna nu under våren och de kommer inte att kosta någonting.

Ja, vi letar just nu efter kontor att testa på. Om du är intresserad, maila: martin.ljungdahl@edsbyn.com

Vi kommer att testa ett flertal olika kontorstyper. Ett litet kontor skulle kunna fungera utmärkt för en djupstudie under en kortare tid.

 I våra första studier så hade vi deltagare med hög ljudkänslighet. Det uppgav att ljudet inte uppfattades som störande. Detta är förstås något vi ska undersöka vidare med fler deltagare och med andra hörselproblem.

Vårt första mål är att ha en produkt färdig någonstans mellan 2020-2021.

An arrow pointing upwards