AKTIVITETSBASERAT KONTOR

OLIKA YTOR TILL OLIKA BEHOV

I dag talas det ofta om aktivitetsbaserade kontor, men vad betyder det i praktiken? Vilka fördelar kan en aktivitetsbaserad arbets- och mötesplats innebära? I korthet kan man säga att det går ut på att kontoret utformas så medarbetarna själva kan styra var och hur de utför sitt dagliga arbete.

Möten, koncentrerat arbete, kreativa processer och teamarbete ställer olika krav på den fysiska miljön. Därför gäller det att undersöka hur medarbetarnas behov ser ut och planera kontorets utformning därefter.

STIMULERA TILL MÖTEN

I praktiken kan det handla om att man vill få människor från olika avdelningar att mötas för att dela information och idéer mer effektivt. Helt enkelt att förenkla och förbättra kommunikationen inom organisationen med hjälp av spontana och informella möten. Ofta påverkar denna öppenhet även trivseln positivt.

ANVÄND RESURSERNA EFFEKTIVT

I en värld med ständigt ökande konkurrens gäller det att använda sina medel på ett klokt sätt. Att medarbetare som mestadels är på resande fot har egna arbetsplatser är slöseri med resurser. Medan andra har uppgifter som kräver en egen plats för att de ska kunna fungera och leverera fullt ut.

LÅT ARBETSPLATSEN STÄRKA VARUMÄRKET

En intressant miljö där medarbetarna trivs stärker även varumärket såväl genom att spegla den profil man vill ha, samt att trivsel smittar av sig på organisationens kontakter.

AKTIVITETSBASERAT I KORTHET

Ingen organisation är den andra lik. Därför finns ingen universallösning till hur ett aktivitetsbaserat kontor ser ut. Det gäller helt enkelt att sätta mål för vad man vill uppnå samt undersöka medarbetarnas behov och önskemål för att kunna skapa en lösning som gör organisation mer effektiv. I korthet kan processen beskrivas så här:

Steg 1
I första steget definierar ledningsgruppen vad den vill att organisationen skall uppnå med övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är viktigt att ledningsgruppen är enig för att önskat resultat skall uppnås.

Steg 2
I steg två kartlägger man medarbetarnas behov och önskemål.

Steg 3
I tredje steget gör en arkitekt/inredare en tolkning av behov och önskemål i steg 1 + 2 och presenterar layout förslag på hur arbetsplatsen skall gestaltas. En IT-partner gör motsvarande förslag för att säkerställa arbetsplatsens IT-struktur.

Steg 4
I fjärde steget genomförs byggnation, möblering och implementering av IT-stöd för skapa en fungerande arbets- och mötesplats. För att medarbetarna skall komma igång så snabbt som möjligt med önskat arbetssätt kan coachning vara till stor nytta.

Steg 5
I steg fem genomförs en utvärdering av projektets utfall. Vilket blottlägger eventuella brister så att dessa kan åtgärdas för att alla skall uppnå sin fulla potential.

Hos Edsbyn hittar du möblerna som får aktivitetsbaserade kontor att fungera och hjälper medarbetare att leverera. Kontakta oss gärna om du har funderingar kring detta, så hjälper vi dig att komma i kontakt med branschens ledande konsulter inom området.

An arrow pointing upwards