Kallelse årsstämma Edsbyn Senab AB (publ.)

Aktieägarna i Edsbyn Senab AB (publ.) kallas till årsstämma.

Tid: Tisdagen den 25 juni 2024 kl 11:00

Plats: Senabs kontor på Regeringsgatan 66 i Stockholm

Välkomna!

Leif Rosén
Styrelseordförande

Hanna Lindvall
e.u.

An arrow pointing upwards