Edsbyn Senab & Isku

En strategisk allians har bildats som möjliggör tillväxt för två av de största B2B koncernerna i Norden inom inredning för det offentliga rummet!

Alliansen har upprättats mellan svenska Edsbyn Senab och finska Isku. Genom att kombinera koncernernas expertis och geografiska närvaro, kommer denna allians att ge möjligheter till en betydande tillväxt och synergier i en mycket konkurrensutsatt marknad.

EdsbynSenab och Isku skapar genom denna allians det största nordiska partnerskapet för interiörlösningar och skapar nya förutsättningar på marknaden för nordiska företag och organisationer när det gäller inredning av det offentliga rummet.

An arrow pointing upwards