THE WORKING OFFICE

Människan är social

Därför tar idéer och utveckling fart när vi möts och arbetar tillsammans. Således behövs kontoret som mötesplats, även om själva arbetet ändrar karaktär. Ny teknik och nya arbetssätt kräver nya former av möbler, som får kontor att fungera och medarbetare att leverera. Vi kallar det för: Edsbyn – the working office.

SORTIMENT

Det betyder att vi alltid frågar oss om det är en produkt eller tjänst som bidrar till att skapa fungerande arbets- och mötesplatser? Samt om den även hjälper kontorets medarbetare att bli effektiva i sina dagliga uppgifter? Är svaren ja, då finns en plats i Edsbyns utbud.

KONTORETS YTOR

I takt med att själva arbetet ändrar karaktär ändrar också kontoret karaktär och vi på Edsbyn bevakar detta noggrant och utvecklar sortimentet därefter.

TEKNIKUTVECKLING

I och med att vi blir mer och mer mobila i vårt arbete ställs nya krav på kontorets möbler. Exempelvis växer behovet att kunna ladda mobiler, paddor och laptops oavsett om man sitter vid ett skrivbord eller en sittgrupp. Självklart utvecklar vi Edsbyns produkter med tanke på detta.

MÄNNISKAN

Slutligen är vi alla människor och därför är det viktig att förstå hur vi interagerar med såväl teknik som med varandra. För att kunna skapa kontorsmöbler som stöder oss i vårt dagliga arbete och påverkar vårt beteende och produktivitet i positiv riktning.

An arrow pointing upwards