TEA Thomas Eriksson Arkitekter

TEA

Thomas Eriksson startade arkitektkontor i Stockholm 1988.

Förankrad i sina norrländska rötter och med en stark vilja att utforska skärningspunkterna mellan konst och vetenskap, har Thomas fortsatt att utveckla sitt företag TEA till vad det är idag.

Kontoret har blivit en plattform där arkitekter, inredningsarkitekter, designers och ingenjörer arbetar i nära samarbete. Arbetsfältet är brett och omfattar alla skalor och dimensioner.

An arrow pointing upwards