Bengt Gunnarsson blir Edsbyns nya VD!

Efter en omfattande rekryteringsprocess står det nu klart att AB Edsbyverken har anställt Bengt Gunnarsson som ny VD.

Han har innan detta uppdrag en mycket spännande bakgrund. Efter sin civilekonomutbildning har han bl. a. varit marknadsdirektör för Svenska Fönster och AB Gustaf Kährs samt marknadschef för Nefab Norden. Han har också varit VD för Siljan Wood och Huhtamäki Sweden AB. Sedan 2012 har Bengt varit verksam inom FANN VA-teknik AB, just nu som marknads- och försäljningschef.

Bengt Nilsson, Koncernchef för Edsbyn Senab AB och nuvarande VD för Edsbyverken är övertygad om att den ”nye Bengt” är en väl kvalificerad, marknadsorienterad person som tillsammans med ledningsgruppen och övriga medarbetare i Edsbyverken med högt tempo kan fortsätta utvecklingen av bolaget.

Den 1 februari ska Bengt Gunnarsson tillträda sin nya befattning. Det betyder att han kommer att finnas på plats i Edsbyverkens monter stora delar av Stockholm Furniture Fair 2019, vilket vi tycker är ett mycket bra tillfälle att snabbt komma in branschen!

An arrow pointing upwards