Magnus Lignell lämnar Edsbyn Senab koncernen

Jag måste tyvärr meddela att Edsbyverkens marknads- och försäljningschef, Magnus Lignell, efter över 25 år i Edsbyn Senab koncernen, beslutat sig för att gå vidare i sin yrkeskarriär utanför koncernen.

Magnus har blivit erbjuden och tackat ja till att bli VD för Malmstolen, ett nischföretag inom Flokk-koncernen.

Det är svårt att fullt ut värdera allt Magnus bidragit med under sina år i vår koncern. Magnus har bl.a. varit en av de tungt drivande krafterna bakom etablerandet av koncernens verksamhet i Göteborg, skapandet av det nuvarande Senab samt av utvecklingen av Senab Concept-affären.

Sedan Magnus kom in i Edsbyverken har han haft mycket stor del i den varumärkesresa som Edsbyn gjort under de senaste 6-7 åren. Han har också byggt upp Edsbyverkens nuvarande försäljningsorganisation, som sannolikt är den starkaste bolaget någonsin haft. Magnus har också spelat en betydande roll i den koncernledning som de senaste åren lett koncernens arbete.

Det är en gammal sanning att ingen är oersättlig, men Magnus kommer att lämna ett stort hål efter sig i verksamheten, när han lämnar koncernen den 30 september. Jag är helt övertygad om att Magnus, under den tid han har kvar kommer att göra allt som står i hans makt för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Jag vill, personligen och å koncernens vägnar, tackar honom för hans stora insatser och önskar honom all lycka, såväl privat som i den fortsatta karriären.

Bengt Nilsson, Koncernchef Edsbyn Senab

An arrow pointing upwards