Miljödeklaration

AB Edsbyverken arbetar aktivt med miljöförbättringar i samtliga processer. Detta gäller i dialogen med leverantörer, vid utveckling av nya produkter, tillverkning, leverans samt i brukandeledet. Företaget arbetar mot att kontinuerligt söka miljövänligare material och ett bättre utnyttjande av resurser. AB Edsbyverken är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och har som första producent i Sverige Svanengodkännande på merparten av kontorsmöbelsortimentet.

Genom ständiga förbättringar skall AB Edsbyverken förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från tillverkningsprocesser, produkter, transporter och övrig verksamhet. AB Edsbyverken arbetar alltid för att följa lagar och förordningar.

Ladda ned hela vår miljödeklaration >>