Produktcertifieringar

Möbelfakta
Är ett godkännandesystem för produkter där krav ställs inom områdena kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.

Kvalitet
- Verksamheten har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 eller motsvarande.
- Produkter har godkända tester enligt gällande möbelstandarder.

Miljö
- Verksamheten har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller motsvarande.
- Att processer och ingående material uppfyller krav motsvarande Svanens kriterier.

Socialt ansvarstagande
Producenten, och dess underleverantörer, har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och följer varje lands gällande arbetsmiljölagstiftning.

Svanen - det officiella nordiska miljömärket
Beslutet att införa Svanenmärkningen fattades av Nordiska Ministerrådet 1989. Syftet var att ge nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyllde stränga miljökrav. I dag finns närmare 60 produktgrupper och tusentals Svanenmärkta varor och tjänster på den svenska marknaden.

Merparten av Edsbyns produkter är certifierade enligt Möbelfakta. Ease avskärmningssystem, som tillverkas av återvunna PET flaskor och textilier, är godkänd enligt Svanen och ett bra exempel på hållbar produktutveckling. Edsbyn var även i först kontorsmöbelbranschen att tillverka och godkänna möbler enligt Svanen.


Ladda ned hela vår miljödeklaration >>