Vår miljöpolicy

Edsbyverkens miljöpolicy uttrycker en medvetenhet om vår påverkan på både arbets- och livsmiljö. Denna påverkan skall i alla delar vara sådan, att Edsbyverken klarar alla, vid varje tillfälle, kända regler och förordningar.

I den ständiga förändring ett producerande företag arbetar, får Edsbyverken alltid ta hänsyn till vilken miljöpåverkan en förändring innebär. Edsbyverken arbetar aktivt för att dagens material successivt byts mot mer miljövänliga.

Detta innebär att krav ställs både på oss själva och på våra under-leverantörer. Edsbyverken arbetar mot ett resurssnålt material-användande. Detta innebär ett bättre materialutnyttjande och ett bättre energiutnyttjande.

Vi använder i allt större utsträckning förnyelsebara råvaror i våra produkter.