Grafisk profil

Den grafiska profilen är en av varumärkets viktigaste budbärare. Profilen hjälper oss att vara konsekventa i kommunikationen, så att människor känner igen oss och vet vad vi står för. Den hjälper oss helt enkelt att stärka vår identitet.

Ursprung, enkelhet, följsamhet och förnyelse. Det är de kärnvärden vi laddar Edsbyverkens varumärke med. Värden som ger oss en identitet och visar sig i allt vi säger och gör.

Vårt varumärke ett löfte utåt. Det berättar vad människor kan förvänta sig av Edsbyverken. Med ett starkt varumärke får vi flera fördelar. Om människor har god kännedom om oss redan från början, blir det mycket lättare att nå fram med våra budskap. Ett starkt varumärke bidrar till ett starkt förtroende.

För att inte tappa styrkan i vårt varumärke, behöver det hållas intakt i alla lägen. Då krävs att all kommunikation bygger på samma grund. Oavsett om det rör sig om en broschyr eller annons. Och oavsett vilken målgrupp vi kommunicerar med. Fördelarna med ett enhetligt intryck är långt större än vinsten med individuell profilering.

Edsbyverkens grafiska profil är ett hjälpmedel för att nå just den här enhetligheten. Dokumentet beskriver inte reglerna för alla sammanhang, men visar vad profilen innehåller och hur de olika delarna tillämpas.

Funderar du över något? Då är du välkommen att vända dig till vår marknadsavdelning.

Du kan ladda ned hela vår grafiska profil och vår logotype, under Filer till höger på denna sida >>