Vår historia börjar 1899 då hantverkaren Lars Fredrik Pettersson startade ett eget snickeri. Där tillverkades möbler, dörrar och fönster till nya byggnader i det snabbt växande Edsbyn.
Sonen Ivar Pettersson tog över 1928 och inledde en ny era. Ivar hade studerat Henry Ford och dennes löpande band.
Nu blev det möbeltillverkning under mer professionella former. Arbetsstationer. Färdiga mallar och fixturer. Processer. Troligen var Ivar Pettersson först i Sverige med att industrialisera möbeltillverkningen.
1934 förvärvades Edsbyns Skidfabrik. Ännu en milstolpe. Edsby-skidorna skulle komma att bli klassiska för flera generationer svenskar.
Dessutom knöt vi flera av den tidens stora längdåknings-stjärnor till vårt företag. Skidorna tillverkades i vår regi fram till 1984.
Men tillbaka till 30-talet. Av björkvirket som blev över i skidproduktionen började vi göra pinnstolar. I en mängd varianter.
Mest framgångsrik blev Fanett-modellen från 1956. Smäcker, funktionell och vacker sålde den i hela fem miljoner exemplar.
Formgivare var finländaren Ilmari Tapiovaara. Samme arkitekt skapade också Mademoiselle några år senare. Stolarna är två bra exempel på produkter där designen hade hög prioritet.
På 60-talet kom Snurrstolen med Sune Fromell och Jan Hallberg som upphovsmän. Ovanlig för sin tid och mycket populär.
Redan i slutet av 50- talet hade Ivar Petterssons son Bengt tagit över ledarskapet. Han drev expansionen vidare och såg bland annat till att bygga den nya, moderna fabriken.
Detta skedde i etapper och kröntes med den högt automatiserade skidfabriken som invigdes 1967. Edsbyverken var nu en storindustri på allvar.
Under de följande årtiondena gick produktionen mot större möbelserier. Inledningsvis både till hushåll och företag. Hyllsystemet Avatar blev en storsäljare i USA.
1983 inreddes det då nyrenoverade riksdagshuset med möbler från serien Combino. Som för övrigt skulle bli vår hittills mest sålda möbelserie, representerad på drygt 250 000 arbetsplatser.
System-tänkandet fanns alltså där redan från början. Och det präglar i högsta grad dagens Edsbyverken där det uteslutande är kontorsmöbler som gäller. Möbler som kan anpassas, kombineras och byggas på efter kundernas behov.
Vi har alltid haft en säregen kraft att möta var tid och var utmaning med förmågan att byta grepp och riktning, men aldrig mål. Och så kommer det att fortsätta.
fabric_interior.jpg

Storyn om Edsbyn

Historien om Edsbyverken är i mångt och mycket historien om ständig förnyelse. Om hur bra produkter alltid kan förfinas och bli ännu bättre