The Working Office

Människan är social. Därför tar idéer och utveckling fart när vi möts och arbetar tillsammans. Således behövs kontoret som mötesplats, även om själva arbetet ändrar karaktär. Och nya arbetssätt kräver nya former av möbler, som får kontor att fungera och medarbetare att leverera. Vi kallar det för: Edsbyn - the working office.

Segment
Att välja möbler är inte alltid lätt. Hur kan priset skilja mellan två tillsynes likvärdiga produkter? Svaret är att man inte alltid kan se på ytan vad som skiljer.
Jämför med bilindustrin som ofta säljer en och samma modell i olika prisklasser. Motorstyrka, bromsar, fjädring kan skilja, likt lack och klädsel osv. Detsamma gäller även för möbler.
Därför har vi delat in Edsbyns sortiment i tre segment med tre olika fokus. I Classic ligger fokus på pris, i Business gäller funktion och i Edge är fokus satt på design.

Classic
Detta segment med fokus på pris vänder sig till företag och organisationer som vill skapa arbetsplatser till lågt pris. Med enkla men stabila konstruktioner i kombination med färre utföranden, material och färger hålls priset nere.

Business
Segmentet med fokus på funktion. Business vänder sig till organisationer och företag som vill skapa kundanpassade och funktionella arbetsplatser med lång livslängd till låg kostnad sett över produktlivscykeln.

Edge
Segmentet med fokus på design, som riktar sig till företag och organisationer som ser en väldesignad arbetsplats som en viktig konkurrensfördel. Både när det gäller employer branding för att locka och behålla kompetenta medarbetare samt att låta kontoret stärka sitt varumärke.