115 års hållbar utveckling

Skog och träråvara var en förutsättning när Edsbyn startades 1899. Tidigt var vi ekonomiskt (och ekologiskt) medvetena om att tillvarata råvaran. Pinnstolen Fanett som sålts i över 5 miljoner exemplar, kom till för att ta till vara på spillvirket från vår skidtillverkning.

Idag levereras träspillet till värmeverk och träråvaran kommer ifrån FSC godkänt skogsbruk.
EASE, vårt senaste avskärmningssystem, är tillverkat av återvunna textilier och PET-flaskor. Samma tänk om återvinning nu som då.
Edsbyn var det första kontorsmöbelföretaget som blev godkänt för Svanen och våra produkter är godkända enligt Möbelfakta.
Ett kvitto på att vår produktion och våra möbler uppfyller de krav som ställs på miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande.
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer och produktion av möbler i Edsbyn - för att vara det självklara alternativet för dig som väljer möbler till kontoret även utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

INNEHÅLL SKRIVBORD
60% Stål
36% Skivmaterial
03% Annat (pappfolie, lim, kablage, elektronik mm)
01% Fanér

INNEHÅLL FÖRVARINGAR
88% Skivmaterial
05% Faner
04% Stål
01% Aluminium
01% Plast
01% Annat

Alla ingående material uppfyller
kraven för miljöcertifiering
enligt Möbelfakta.

VARAV ÅTERVUNNET
70% Återvunnet material i MDF
52% Återvunnet mtr i spånskiva
25% Återvunnet material i stål

ÅTERVINNINGSBART
99% Skrivbord
99% Förvaringar

FÖRNYBAR RESURS
36% Skrivbord
88% Förvaringar