115 års hållbar utveckling

Träråvara, från hållbart certifierat skogsbruk, är en förnybar resurs som sedan starten 1899 är basen för vår produktion.

Fler hållbara exempel är pinnstolen Fanette (5 miljoner sålda) som gjordes av restvirke från skidtillverkningen.
Och vår värmecentral som levererar fjärrvärme till vår hembygd.
Edsbyn var även första kontorsmöbelproducent att tillverka sina möbler enligt Svanens krav.