Office 123456

Morgan Rudberg Kursansvarig

Det pågår en förändring inom utformningen av våra kontor. Den fysiska miljön bryts upp i öppnare och mer demokratiska arbets- platser och planlösningar, s.k. aktivitetsbaserat arbetssätt.

När vi kan välja var vi vill jobba beroende på arbetsuppgift och aktivitet så skapar vår valfrihet nya sätt att kommunicera och samarbeta. Det ger oss nya möjligheter men skapar även en del följdproblem.

Årets projekt valde att studera två aktuella problemområden.
Stillasittande: Kan vi gestalta produkter och möbler som stimulerar till rörelse?
Distraktion i det öppna kontorslandskapet: Kan vi gestalta produkter och möbler som underlättar koncentrerat arbete?

Resultatet är frukten av ett nära samarbete mellan Beckmans formstudenter i F17 och Edsbyn möbler.

De har förvandlat alla tankar och idéer till sex stycken tredimensionella projekt.